oväder oväderoväderoväderoväder

OVÄDER

Av AUGUST STRINDBERG
Kammarspel Opus 1

Medverkande:

Herrn, pensionerad ämbetsman
Olle Pettersson

Brodern, konsuln
Magnus Eriksson

Louise, Herrns släkting                         
Louise Löwenberg

Gerda, Herrns frånskilda fru                          
Mariah Kanninen

Konditor Starck                                                   
Sten Elfström

Agnes, hans dotter                                             
Sally Palmqvist-Procopé

Visioner av svalka och död                                                
Louise Löwenberg
Mariah Kanninen      
Sally Palmqvist-Procopé

Regissör                                                 
Rikard Johansson

Scenograf                                               
Mats Persson

Producent                                              
Kerstin Sjöstrand

Assisterande Scenograf            
Anna Skagerfors

Assisterande Dramaturg          
Vesna Stanisic

Ljussättare                                  
Holger Tistad

Maskör                                        
Angelica Ekeberg

Pianoinspelning                       
Marinela Mitria

Sånginstudering                       
Robert Rydholm

Ljudredigering                         
Lasse Liljeberg

Affisch                                        
Anna Skagerfors

Foto: Martin Skoog, Mats Persson

 

OVÄDER FRAMFÖRDES UNDER MAJ 2009 PÅ TEATER TRE.
Rosenlundsgatan 12  118 53  Stockholm  08-6690060  info@teatertre.se

Läs recension:
Kulturen.se

 

TEXT UR PROGRAMBLADET:

I Strindbergs ”Oväder” klagar man över rötmånadsvärmen. Vädrets makter rår man inte på. Vad är det som styr våra liv? Människan måste samtidigt vara medlem i flocken och en egen person. Vi är tvingade att agera utan att veta vad våra handlingar kommer att leda till. Hur ska vi kunna finna en grundval för vår existens? Inte i vårt här och nu och troligen inte i vår framtid men kanske då i vårt förflutna? För minnen och erfarenheter hör väl oinskränkt till oss? Av dem kan vi få veta vilka vi var och är. Eller…?

Pjäsens huvudperson har dragit sig undan för att skydda sig mot ”livets smärta”. Men förhållanden som han trodde sig ha rett ut och lagt bakom sig, blossar upp igen. Minnena har inte lagt sig till ro, det förflutna stormar in i hans liv och river upp sår. ”Oväder” visar på samspelet mellan det förgångna och det framtida. I pjästexten är ”…Ålderdomens ro” ett ofta förekommande uttryck, det uttalas i början förhoppningsfullt, sedan med tilltagande beskhet och slutligen som en grimas.
Rollkaraktärerna får erfara att det förflutna undergår en förändring så länge livet varar. Våra handlingar påverkar inte enbart vår framtid utan även vårt förgångna.

Vår tids honnörsord är självförverkligande. Idealet är att gripa sig an varje del; vår kropp, vårt hem, arbete och fritid. Det anses eftersträvansvärt att vi gör våra val, att vi planerar mått och steg i vår tillvaro som vore det ett överskådligt byggprojekt. Men bredvid dådkraften behövs en gnutta misstänksamhet mot allt vi tror vi vill uppnå.

Livet sätter inte punkt när vi själva vill. Vi får leva värnlösa mot livet så länge vi existerar. Livets gåva till oss är snarare att överraska än att låta våra drömmar slå in. Den tyske filosofen Schopenhauer, som Strindberg värderade högt, betecknar ödet som ”ens hemliga avsikt med en själv”. Hinner vi lära känna den?

Rikard Johansson, regissör

Tillbaka upp